O festivalu

Mezinárodní kameramanský filmový festival Ostrava Kamera Oko se koná od roku 2009 v Ostravě. Zaměřuje se na prezentaci kameramanské tvorby výrazných osobností České republiky i zahraničí. Součástí hlavního programu je soutěžní výběr celovečerních a krátkometrážních snímků, prezentace tvůrců či industry sekce sloužící k setkávání odborníků i studentů evropských filmových škol. Doprovodnou složku pak tvoří location tour, výrazný hudební program, přednášky či výstavy. Specifikem festivalu je využívání netradičních, často industriálních prostor pro site-specific projekce.

Letošní 12. ročník Mezinárodního kameramanského festivalu Ostrava Kamera Oko se adekvátně k nezvyklosti situace, která postihla svět v globálním měřítku, odehrál v upravené podobě. Na sklonku září proběhl víkend plný audiovizuálních projektů i soutěžních snímků. Na něj jsme navázali online kinem Soumraku, které otevírá svůj filmový sál znovu 19. listopadu. Více informací naleznete v záložce Kino Soumraku.

Program

Kdy, kde, co ...

Akreditace

Lorem ipsum

Místa

Kde ...

Hosté

Kdo letos s přijede

AKTUALITY

© 2009 - 2019 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin