Lubomír Ballek

 

Lubomír Ballek je absolvent katedry kamery FAMU, který se ubírá především směrem k hranému a dokumentárnímu filmu. Vedle filmu Zazpívej / Sing For Us, který nasnímal pro režisérku Terézii Halamovou, za sebou zanechal ohlasy také krátký film Seznámení/ Encounter (Film Festival Cottbus).

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin