Ester Grohová

Ester Grohová aka expandcollapse má za sebou klasické hudební vzdělání a je absolventkou CAS FAMU. V rámci své producentské identity se pohybuje na pomezí ambientu a experimentu, čerpá z nasbíraných field recordings a vrstevnaté zvukové koláže obohacuje zpěvem či jemnými tóny klarinetu a dalších nástrojů. Vytváří tak fantaskní utopické světy na hranici intimního vyprávění beze slov. Těžištěm její tvorby jsou témata kolektivní péče a propojení, utopie, eskapismus, intersekcionální feminismus a mezidruhová komunikace. Ke zhmotnění těchto myšlenek a emocí užívá nejčastěji formu performance, videa či hudební kompozice.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin