Martin Štěpánek

Martin Štěpánek již od mládí projevoval zájem o filmovou produkci. Tento zájem postupně přerostl v jeho životní vášeň. Po absolvování střední školy se rozhodl studovat na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Během studií získal nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti v oblasti filmové tvorby. Po ukončení studií začal pracovat v různých oblastech filmové produkce, kde získal cenné zkušenosti. Začínal jako DIT (Digital Imaging Technician), specializující se na práci s digitálními kamerami a obrazem. Postupně se vypracoval a pracoval jako ostřič kamery nebo švenkr. Kromě filmů se věnuje také natáčení videoklipů a tvorbě dokumentární. V poslední době se zaměřil na filmovou postprodukci, kde uplatňuje své dovednosti ve střihu a tvorbě vizuálních efektů. Taktéž působí jako lektor na střední škole, kde předává své znalosti studentům a pomáhá jim rozvíjet dovednosti v práci s kamerou.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin