Pavel Berkovič

Pavel Berkovič Kameraman, fotograf, grafik, muzikant. Kamera je prostředek k jistému druhu komunikace, prostředníkem k vyjádření emoce nebo jen pouhé informace o skutečnosti nebo její parafráze. Zaznamenané obrazy, ať už na filmovou surovinu nebo do digitálního média mají mít jedinou a to kultivovanou hodnotu, aby zjednodušením tedy rámováním obrazu do jeho přenositelného formátu, bylo docíleno znaku či symbolu, který promlouvá o skutečnosti, tedy komunikuje. A to je poslání, které mne jako kameramana naplňuje. Aby ale komunikace probíhala, musejí být i taková komunikativní témata, která oslovují a nejsou jen zbytečně prvoplánová. Z toho vychází má podpora mladým filmařům, proto vznikl film O malých věcech, který snad bude inspirací k dalším takovým počinům i mé další činnosti jako autora. Takovým filmem je 40 Rolí. Film 40 Rolí, který v těchto chvílích dokončuji vzniká 7 let. Na jednoho herce připadá formálně 1 role 16mm filmu, tedy 10 minut materiálu, za který musíme vyjádřit jeden lidský charakter. Jde tedy o mozaiku charakterů, která využívá autenticity místa a napojení tvůrců v omezeném čase a štábu. Tvůrci jsou vystaveni řadě niterných propojení, které jsou jen pro daný okamžik a jsou tím okamžikem i zaznamenávány. Vzniká film, který hovoří o člověku, o jeho vrstevnatosti, malichernosti i velikosti, o jeho banalitě i potřebě tvorby. Premiéra bude na jaře roku 2024.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin