Artist Talk - MSHR

60 min
MSHR se podělí o průzkum svých skulturálních elektronických systémů a bude diskutovat o prolínajících se technických a koncepčních aspektech svých děl napříč médii včetně analogových obvodů a virtuální reality. Pro zaměření festivalu budou klást důraz na svou sérii Nested Scapes - interaktivní instalaci, která funguje prostřednictvím pohybu virtuální kamery, který návštěvníci fyzicky realizují.
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin