Kateřina Svatoňová

 

Kateřina Svatoňová je teoretička filmu a médií. Od roku 2009 působí na Katedře filmových studií FF UK, kterou nyní vede. Věnuje se teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je kurátorkou několika výstav, (spolu)editorkou monotematických periodik a odborných publikací a autorkou několika knih (např. Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (2016), Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (2019).

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin