O festivalu

Mezinárodní kameramanský filmový festival Ostrava Kamera Oko se koná od roku 2009 v Ostravě. Zaměřuje se na prezentaci kameramanské tvorby výrazných osobností České republiky i zahraničí. Součástí hlavního programu je soutěžní výběr celovečerních a krátkometrážních snímků, prezentace tvůrců či industry sekce sloužící k setkávání odborníků i studentů evropských filmových škol. Doprovodnou složku pak tvoří location tour, výrazný hudební program, přednášky či výstavy. Specifikem festivalu je využívání netradičních, často industriálních prostor pro site-specific projekce.

11. ročník Ostrava Kamera Oko se uskuteční ve dnech 24.–29. září 2019. S úctou k tradici předešlých ročníků přináší řadu inovativních přístupů. Dramaturgická selekce pro tento rok leží v rukou kurátorů. Ti se ve svých výběrech zamýšlí nad významem kamery v dnešním rychle se proměňujícím světě filmu a pohyblivého obrazu.

Program

Kdy, kde, co ...

Akreditace

Lorem ipsum

Místa

Kde ...

Hosté

Kdo letos s přijede

Aktuality

© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin