Televize Estráda

 

Televize Estráda je internetovou platformou, produkující audiovizuální obsah. Zároveň však je fiktivním universem obývaném loutkovými charaktery. Tyto postavy mají své vlastní profily na sociálních sítích, kde prezentují své postoje a příběhy. Postavy redaktorů televize jsou avatary reálných tvůrců. Všechny tyto charaktery společně pracují v Televizi Estráda, v jakési bizarní organizaci podobné kafkovskému zámku.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin