Valentýna Janů

Valentýna Janů (*1994) je absolventkou oboru fotografie na pražské FAMU a Ateliéru intermediální tvorby Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě reflektuje proměny sociálních vazeb, vnímání času, vztah reality vůči jejímu zobrazování a politiku identity své generace a genderu. Tyto komplikované vztahy následně překládá do podoby imerzivních prostředí, ve kterých často kombinuje video, fotografii, text a trojrozměrné objekty. Vystavovala například v EXILE Gallery ve Vídni (2019), v Národní galerii Praha (2018) nebo AQB Project Space v Budapešti (2018). Je jednou z oceněných Cenou Jindřicha Chalupeckého v roce 2021.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin