Martyyna

Asie se stala jejím druhým domovem i východiskem tvorby. Na OKO rozloží rigidní struktury emocionalitou lidského hlasu.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin