Lubomír Ballek

Lubomír je absolvent žurnalistiky na FSV UK (2021) a kamery na FAMU (2021). Krátký film Jak se máte, pane Procházko? je jeho absolventský film na FAMU.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin