Snídaně: Jez zvuků

Tříhodinové „probouzecí” audiovizuální ambientní prostředí, na němž se podílejí živou hrou experimentální elektroakustičtí hudebníci a zvukoví umělci Ivan Palacký, Petr Vrba a Martin Nábělek a Pavel Klusák coby autor živého mixu z ambientních a avantgardních zdrojů. Událost tematizuje prvky hostiny jako slavnosti, představuje československé vzdělávací filmy o jídle a stravě a je doplněná reálnou komunitní snídaní.
Slavnostní tabuli pro společnou snídani prostře umělecké duo Hadaikum a pečivo všech tvarů napeče Pawliczka.
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin