MAREK BARTOŠ

 

Marek Bartoš je český fotograf narozený 1981 v Praze. Absolvoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na katedře reklamní fotografie a grafického designu. Mezitím odjel načerpat zkušenosti na studia do Spojených států amerických. Pracoval jako asistent u českých i zahraničních fotografů, mj. Albert Watson (USA), Adam Broomberg a Oliver Chanarin (UK), Steffen Jahn (DE), Andreas Hofmann (DE), Mikhail Korolev (RU), Toshiharu Hashimoto (JP ), Michael Penn (Velká Británie). Velký důraz ve své práci klade na smysluplné projekty a jejich propojení s běžným životem. Jeho fotografie byly vystaveny v rámci skupinových výstav například ve Staroměstské radnici a Galerii Mánes.

© 2009 - 2019 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin