Masterclass: Kryštof Hlůže

Kryštof Hlůže (*1990) absolvoval ateliér Supermédií na UMPRUM a kameru na pražské FAMU. Kromě kameramanské práce na hraných a dokumentárních filmech také spolupracuje na tvorbě videí a filmů současných výtvarných umělců, pravidelně spolupracuje např. s Martinem Kohoutem, Jakubem Jansou, Valentýnou Janů, Radkem Brousilem nebo Johanou Střížkovou. Podílel se také na tvorbě celovečerního dokumentárního filmu Adély Komrzý Viva video, video viva o českém videoartu. Pro jeho tvorbu je typická výrazná práce se světlem, kromě kamery se věnuje také light designu. Je jedním ze zakladatelů techno labelu Polygon a nezávislé kreativní platformy Hyperaktiv Studios.

V rámci masterclass proběhne projekce nejnovějších videí Jakuba Jansy (Club of Opportunities) a Valentýny Janů (Hair Flip), na kterých Hlůže spolupracoval. Masterclass se bude věnovat především jeho práci na zmíněných projektech.
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin