Skupinová Hypnóza

vede Andrea Scheansová / 45 min.
Skupinová hypnóza vedená profesionální akreditovanou hypnoterapeutkou v prostoru kinosálu. Hypnóza, jež je pomocnou psychoterapeutickou metodou, spočívá především v koncentraci a řízené sugesci. V tomto změněném stavu vědomí, který bude účastníkům navozen narativní imaginací, padají hranice mezi možným a nemožným, posilují se vnitřní zdroje osobnosti a může docházet ke změně kvality vnímání. Pro fixaci pohledu při vstupu do hypnózy bude využito promítání na plátno.

Andrea Scheansová je analyticky orientovaná psycholožka působící v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v ordinaci klinické psychologie. Kombinuje jungovsky orientovanou psychoterapii, hypnoterapii a věnuje se rovněž klinicko-psychologické diagnostice.

Hypnóza proběhne v českém jazyce.
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin