Práce oka

Česká republika | 2014, 7 min. | autoři: Barbora Kleinhamplová, Zbyněk Baladrán
Videofilm je inspirován výzkumem J.E. Purkyně, experimentálního vědce 19. století, který se zabýval zrakem a jeho vztahem ke zkušenosti vyvolané závratí způsobenou rotujícími pohyby. Ve svých experimentech využíval například kolotoč nebo houpačku. Do pojmu závrati zahrnoval všechny vizuální iluze a klamy. Závrať a tíseň pociťovaná zaměstnanci kanceláří ve velkých korporacích je současnou zkušeností vyvolanou iluzemi a klamy byrokratizovaného světa. Dá se taková zkušenost vizualizovat?
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin