TELEVIZE ESTRÁDA: HOSPODIN UVÁDÍ ESRÁJ

Vitrína Deniska
Denisova 5, 779 00 Olomouc
15. 8. – 23. 9., 26. 9. – 3. 10. 2021
Hospodin šestého dne stvořil člověka k obrazu svému. Sedmého dne odpočal a zanechal výtvory své v ohradě chaosu. Esráj, místo naturálních výjevů a obstojných mravů v mezikrajském analogovém vysílání.

Televize Estráda připravila pro Ostrava Kamera Oko instalaci do známé olomoucké výstavní vitríny, která se vztahuje k ústřednímu tématu festivalu – RájPARADISE.

Televize Estráda je internetovou platformou, produkující audiovizuální obsah. Zároveň však je fiktivním universem obývaném loutkovými charaktery. Tyto postavy mají své vlastní profily na sociálních sítích, kde prezentují své postoje a příběhy. Postavy redaktorů televize jsou avatary reálných tvůrců. Všechny tyto charaktery společně pracují v Televizi Estráda, v jakési bizarní organizaci podobné kafkovskému zámku.
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin