Edith Jeřábková

Edith Jeřábková je kurátorka současného umění. Zdůrazňuje roli intuice a nehierarchické spolupráce. Zajímá se o prostorové koncepce výstav, komunikaci děl, péči a citlivý přístup k objektům výtvarného umění i jejich autorům. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních 40 let. Zkoumá permakulturní a umělecké průniky a provázanost etických, ekologických a estetických vztahů v půdních a krajinných systémech a v mezidruhových společenstvích. Tyto živé interakce sleduje v galerijním prostředí jako kurátorka PLATO Ostrava a také mimo galerie jako členka spolků LES – společenství pro pěstování, teorii a umění; Are a Institut úzkosti. Donedávna byla podstatnou součástí jejích aktivit pedagogická práce na UMPRUM. Působila v těchto institucích: Galerie Klatovy/Klenová, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, Muzeum umění Olomouc, Fotograf Gallery a Kurzor, Centrum pro současné umění Praha. Věnuje se publikační a editorské činnosti. Žije v lese v Orlických horách.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin