Jakub Adamec

Jakub Adamec je od roku 2017 programový dramaturg a kurátor v městské galerii současného umění PLATO Ostrava. Absolvoval Intermediální ateliér na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity a v současnosti studuje doktorské studium na brněnské FaVU VUT. V letech 2012–2016 byl kurátorem Galerie města Třince. V letech 2016–2017 pracoval v Českém centru ve Varšavě. Od roku 2001 je členem skupiny I Love 69 Popgejů. Od roku 2007 intenzivně spolupracuje s polskými umělci, a to jak s vizuálními, tak s hudebními. Podílel se na nahrání několika hudebních alb. Odehrál přes dvě stě padesát koncertů převážně ve střední Evropě. Zabývá se také hudbou pro film a pro divadlo. Ve své práci a životě propojuje několik rolí – umělce, kurátora, hudebníka, dramaturga, aktivního občana, otce a manžela. Zabývá se hraničními formami umění, vzájemným pronikáním umění a každodenního života, užitečností umění, zkoumáním umění jako nástroje a jeho reálného dopadu. Žije a pracuje v Ostravě.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin