Jiří Volejník

Jiří Volejník vzešel z prostředí, ve kterém se vždy pohyboval. Ať už to byla hudba, fotografie, film, výtvarné umění či sociální průnik mezi lidi z těchto odvětví. Více nežli jednotlivé žánry, ho zajímá jejich syntéza nebo neuchopitelnost. Médium je nakonec pro něj důležitější než přenos tématu, kdy i nedokonalosti jsou součástí jeho svébytného projevu a nikoli kontaminací. Co se někomu na první pohled může jevit jako chaos či nesoulad, je pro Jiřího tajný kód nebo řád, kterému někdy zkouší porozumět pouze on. Momentálně svou pozornost věnuje práci s živým video obrazem, který překrucuje, deformuje, přetváří v novou vizuální realitu. Jeho vizuální koncepce našly své místo při společném živém hraní s ostravským experimentálním hudebníkem Martinem Režným. Řídí se principy DIY. Žije a pracuje v Ostravě.

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin