Válečné zpravodajství očima kameramanů

Přinášejí nejen důležité informace, ale také obrazy, které si často vybavujeme jako první ve spojitosti s důležitými světovými událostmi. Přesto jejich tváře neznáme. Váleční kameramani mají velmi obtížnou práci, při které riskují život, aby k nám spolu s redaktory a novináři dostali svědectví z míst, kam se nikdo jiný podívat nechce ani nemůže. Důležitost jejich práce se opět připomenula s probíhajícím konfliktem na Ukrajině. Díky týmu České televize se např. podařilo zachytit první velké interview s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Debata se zaměří na specifika práce kameramanů reportujících z válečných zón a také připomene nezastupitelnou roli veřejnoprávních médií, jejichž funkce je konstantně mnohými skupinami zpochybňována.
Moderátorka: novinářka Barbora Loudová (Deník N) Hosté: kameramané Vojtěch Hönig a Marek Halfar
Photo: The Office of the President of Ukraine
© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin