11. ROČNÍK OSTRAVA KAMERA OKO V RUKOU KURÁTORŮ

Ve dnech 24.–29. 9. 2019 v Ostravě proběhne 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko. Tématem letošního ročníku jsou JUVENILIA. Festival se dočká řady změn o výběru děl například nebudou rozhodovat dramaturgové, nýbrž ke spolupráci přizvaní kurátoři z řad odborníků napříč obory. 

Umělecká díla mladých autorů, díla ohlížející se za minulou tvorbou, často publikovaná až v době, kdy je autor známý. Prvotiny. I takto lze definovat JUVENILIA téma 11. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko. 

Již od svého zrodu v roce 2009 se festival prvotinám a rozvíjejícím se kameramanským (a jiným kinematografickým) talentům věnuje a kontinuálně sleduje jejich vývoj v následujících letech. Proto například letos ve spolupráci s Asociací slovenských kameramanů představí film Ostrým nožom, za osobní účasti slovenské kameramanky Denisy Buranové, kterou v minulém roce hostil na pozici porotkyně krátkometrážní soutěže a v předminulém prezentoval její tvůrčí přístup v rámci projekce snímku Piata loď. V návaznosti na masterclass loňského roku dojde také na letošní dramaturgickou spolupráci s Martinem Kohoutem

Prostor je pravidelně dáván i studentům evropských filmových škol. Letos se diváci mohou těšit na zástupce FAMU International, bratislavské VŠMU či polských filmových škol. 

Již tradičně bude v programu zastoupen také výběr Asociace českých kameramanů. Pro letošní rok její zástupci vybrali film Nabarvené ptáče, který bude promítán za přítomnosti kameramana Vladimíra Smutného. V programu se objeví také divácky oblíbený snímek Postřižiny.

Velkou devízou festivalu jsou soutěžní sekce krátkometrážních i celovečerních filmů, a obecně je hlavní předností dramaturgie OKO citlivé vnímání obrazové složky filmu. Již nyní můžeme prozradit prvního zástupce letošního Oficiálního výběru (soutěžní sekce celovečerních snímků). Je jím vizuálně poutavý snímek Transnistra, zachycující táhlé plynutí času jednoho léta kdesi v Podněstří. Věnuje se otázce dospívání protagonistů, stejně jako jejich rodné země. Film byl natáčen na 16mm kameru, za níž stála kameramanka Virginie Surdej

Ačkoli je výše jmenovaná charakteristika festivalu neměnná, přinese nadcházející 11. ročník řadu změn a je proto v jistém smyslu také novým začátkem – JUVENILIEM. Plně obměněný tvůrčí tým vytváří s respektem k původním myšlenkám dílo nové. 

Oproti předchozím ročníkům je odlišný například způsob výběru děl. Rozhodovat o něm nebudou festivaloví dramaturgové, nýbrž ke spolupráci přizvaná pětice kurátorů z řad různorodých odborníků. Uchopení pojmu JUVENILIA a jeho převedení do kurátorského výběru je svěřeno se vší důvěrou právě do jejich rukou. 

Svůj výběr představí:

 

  • Václav Drozd,

 

absolvent politologie Univerzity Karlovy. V minulých letech redaktor internetového deníku Alarm, v současnosti přispívá do médii jako A2, Artyčok, Tvar. Pracuje jako odborový organizátor pro Central European Organising Center a pomáhám lidem v sektoru služeb zlepšovat pracovní podmínky. Angažuju se také v hnutí za klimatickou spravedlnost. 

 

  • Martin Kohout,

 

umělec a nakladatel (TLTRPreß). Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého, jehož masterclass jsme uvedli v rámci minulého ročníku OKO a spolu s ní také jeho oceněný snímek Slides. Jeho tvorba je konceptuální a využívá široké škály vyjádření od site-specific performance až po práci s pohyblivým obrazem. Její součástí je také rozsáhlý netartový projekt Watching Martin Kohout, který obsahuje 821 videí sledujících Martina Kohouta při sledování videí na YouTube.

 

  • Martin Mazanec,

 

programový ředitel Přehlídky filmové animace a současného umění (PAF). Absolvent oborů Sociologie a Filmové vědy FF UP a postgraduálního studia na katedře střihu FAMU. Od roku 2009 se soustředí na kurátorskou činnost v oblasti prezentace pohyblivého obrazu v galerijním a filmovém  systému. V současnosti působí jako vedoucí ateliéru videa na brněnské FAVU.

 

  • Monika Midriaková,

absolventka Katedry střihové skladby na pražské FAMU. Zaměření ze studií úspěšně propojuje s tvorbou filmové hudby. V roce 2019 byla nominována na Českého lva jako spoluautorka hudby k oceňovanému snímku Všechno bude. Věnuje se také tvorbě písní v projektu Leto s Monikou, s kterým získala na Slovensku ocenění Radio_Head Awards za Debut roku 2018.

 

  • Viktor Palák, 

 

hudební a literární publicista. Dříve píšící pro časopisy Film a doba, Cinepur či A2, aktuálně pro magazín Full Moon. V letech 2012–2015 působil jako dramaturgem MFF Karlovy Vary. Podílí se na organizaci hudebních cen Vinyla, je dramaturgem sekce Film a živá hudba na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a na Radiu Wave moderuje pořad Echo Viktora Paláka.


Kurátoři byli zvoleni tak, aby zastoupili rozličné způsoby vnímání filmu či pohyblivého obrazu (socio-politický kontext, experimentální hodnotu atd.). Zamýšlí se nad významem kamery v dnešní vizuálně rychle se měnící době. Fungují jako určitý protipól k tradičnímu vnímání obrazu, který přináší především soutěžní snímky festivalu. Tato nová linie dramaturgie otevírá publiku prostor pro hledání odpovědí na otázky typu: Vytrácí se kameramanské řemeslo? Potřebujeme jej ještě vůbec? A kde se v dnešní době nachází hranice kamery?  

Myšlenka plurality se odráží také ve výběru projekčních míst, které se pro letošek, v návaznosti na roky předchozí, ještě více vzdalují tradičním kinosálům a otevírají netradičním prostorům pro site-specific projekce. 

Tomu odpovídá také aktuální pojetí nové vizuální proměny. Autorem plakátu pro 11. ročník Ostrava Kamera Oko je Radim Kučera. Tradice zastoupená antickým sloupem se tu potkává s futuristickým objektem. Sám grafik jej popisuje následovně: “Tvar objektu není podobný kameře, ale jeho součástí je objektiv. Má v lidech budit potřebu si na něj sáhnout. Máme z něj divný pocit, který chceme blíže prozkoumat. Můžeme se na něj také dívat jako na kameru budoucnosti, nebo jako na umělecké dílo.”  Filmové či fotografické plátno je doplněno o prvek budovy, která může být vnímána jako symbol site-specific projekcí na netradičních místech. Staré s novým je propojeno také kontrastem použitých fontů písma. Celková koncepce plakátu vybízí k další imaginaci, kterou bude možné rozvíjet i v průběhu samotného festivalu. 

© 2009 - 2021 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin